Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει ένα μεγάλο και σύγχρονο Κέντρο Υπολογιστών που καταλαμβάνει όλο τον τρίτο όροφο του κτιρίου της οδού Δεριγνύ, έκτασης μεγαλύτερης από 700 τ.μ.

Το Κέντρο Υπολογιστών διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Ένα κεντρικό σύστημα Digital Alpha Server 1000A 5/400 που λειτουργεί σε περιβάλλον Open/VMS με 640MB RAM και 5 μονάδες δίσκων συνολικής χωρητικότητας 26GB.Το Λογισμικό του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνει TCP/IP, Fortran,Pascal, C, SAS, SPSS, TSP, NAG, MIS και την ORACLE 7 server(full development system).
  • Δύο συστήματα Silicon Graphics, Origin 200 σε περιβάλλον IRIX (UNIX 64 bit), με 512 MB RAM και χωρητικότητα δίσκων 23 GB το καθένα. Το Λογισμικό του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνει Email-server, FORTRAN 90 and 77, C++, Pascal, Informix (full development system) and ORACLE 7.
  • Δύο Εξυπηρετητές Pentium Pro σε περιβάλλον Novel LAN.
  • Ένα Εξυπηρετητή Compaq Proliant 1600 σε περιβάλλον Windows 2000.
  • Ένα Εξυπηρετητή Pentium Pro σε περιβάλλον Linux.
  • Πέντε εργαστήρια διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης με συνολικά 237 μικροϋπολογιστές Pentium και έγχρωμες οθόνες, που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows NT και χρησιμοποιούνται κυρίως ως θέσεις εργασίας από τους χρήστες των κεντρικών συστημάτων .
  • Όλα τα συστήματα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο επικοινωνίας του Πανεπιστημίου και το Internet. Η χρήση των συστημάτων του Κέντρου Υπολογιστών επιτυγχάνεται μόνο με προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Οι αίθουσες του Κέντρου Υπολογιστών λειτουργούν από Δευτέρα έως και Πέμπτη 8:30 π.μ.-7:30 μ.μ.

Τα κεντρικά συστήματα καθώς και οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου λειτουργούν για το κοινό καθημερινά, καθ' όλο το 24ωρο.

Computer Center