Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017Δανειστική Βιβλιοθήκη ΠΜΣ

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του ΠΜΣ στεγάζεται στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος και λειτουργεί καθημερινά 9.00πμ-20.00μ.μ. Η Βιβλιοθήκη περιέχει πολλαπλά αντίτυπα όλων των βασικών συγγραμμάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα και εξυπηρετεί μόνο τους φοιτητές του ΠΜΣ.

 

Κατάλογος βιβλίων δανειστικής βιβλιοθήκης ΠΜΣ  


Msc lending library