Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει δύο εργαστήρια:

 

1.     Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών, και

2.     Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

 

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών

 

(Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Χέβας Δημοσθένης

 

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών, καλλιεργεί και αναπτύσσει την ακαδημαϊκή σκέψη και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί ένα πρωτοποριακό βήμα στα δρώμενα της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διότι για πρώτη φορά υλοποιήθηκε η διεπιστημονική σύνθεση της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών στεγάζεται στον 3ο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου (κεντρικό κτίριο), λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00-16.00 και διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο Η/Υ υψηλής υπολογιστικής δυνατότητας, η ταχύτητα του οποίου φτάνει το 1Gbps. Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών υποστηρίζει την υλοποίηση της διδασκαλίας των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε 5 Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες 600 περίπου φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Παρέχεται επίσης, σύγχρονο λογισμικό όπως τα Modern Accounting 2000, EVal, EViews, WinRats, Limdep, Gauss, Stata και βάσεις δεδομένων όπως οι DataStream Advance, Compustat, ICAP Data, Perfect Analysis, International Accounting Standards, Βάση Χρηματιστηριακών Δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επιπλέον, επιτελείται ένα σημαντικό ερευνητικό έργο, το οποίο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά. Τέλος, το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών έχει αναπτύξει μία σειρά από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη λογιστικών διαδικασιών σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

 

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

 

(Διευθυντής Εργαστηρίου:  Καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός)

 

Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το 2000. Στόχος του είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακής – θεωρητικής και εφαρμοσμένης - έρευνας στη χρηματοοικονομική, η αξιοποίησή της στη διδασκαλία αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

 

Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ο.Π.Α., στο γραφείο 108, Ευελπίδων 47Α’ & Λευκάδος 33, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 - 8203856. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις εργασίας και είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά και βάσεις δεδομένων, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη της έρευνας και στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με προγράμματα και βάσεις δεδομένων όπως: Εviews, SPSS, WinRATS, Matlab, OxMetrics, Limdep, StataSE, Pertrac Analytical Platform, Perfect Analysis, DataStream Advance, WorldScope, Thomson1.

 

Τα αντικείμενα της έρευνας που εκπονούνται στο Εργαστήριο αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής. Αυτά εστιάζουν σε σύγχρονα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως στην αξιολόγηση επενδύσεων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων, στην αποτίμηση χρεογράφων και αξιογράφων, στην ανάλυση της μικροδομής των χρηματιστηριακών αγορών, στα υποδείγματα διαχείρισης κινδύνων, στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, στα χρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα, στην τραπεζική, και σε εξειδικευμένες περιοχές της χρηματοοικονομικής όπως στη χρηματοοικονομική της ναυτιλίας. Το ερευνητικό αυτό έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις. Συχνά στο χώρο του Εργαστηρίου διοργανώνονται μεταξύ άλλων εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε βάσεις δεδομένων και λογισμικά.