Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
CV ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL/ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γεωργούτσος Δημήτριος Καθηγητής
dgeorg@aueb.gr
210 8203230
Γκίκας Δημήτριος Καθηγητής
gikas@aueb.gr
210 8203175
Καβουσανός Εμμανουήλ Καθηγητής
mkavus@aueb.gr
210 8203167
Δράκος Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής
kdrakos@aueb.gr
210 8203461
Επίσκοπος Αθανάσιος Αναπλ. Καθηγητής
episcopos@aueb.gr
210 8203364
Μπάλλας Απόστολος Καθηγητής
aballas@aueb.gr
210 8203463
Παπαδάκη Αφροδίτη Αναπλ. Καθηγήτρια
afroditi.papadaki@aueb.gr
210 8203390
Σπύρου Σπύρος Καθηγητής
sspyrou@aueb.gr
210 8203169
Χέβας Δημοσθένης Καθηγητής
hevas@aueb.gr
210 8203832
Γιαμουρίδης Δανιήλ Αναπλ. Καθηγητής
dgiamour@aueb.gr
210 8203816
Λελεδάκης Γεώργιος Επίκ. Καθηγητής
gleledak@aueb.gr
210 8203459
Σιουγλέ Γεωργία Αναπλ. Καθηγήτρια
gsiougle@aueb.gr
210 8203145
Σταϊκούρας Χρήστος Επίκ. Καθηγητής (Αναστολή Καθηκόντων)
cstaik@aueb.gr
Τζόβας Χρήστος Επικ. Καθηγητής
ctzovas@aueb.gr
210 8203922
Τσεκρέκος Ανδριανός Επικ. Καθηγητής
tsekrekos@aueb.gr
210 8203762
Χαλαμανδάρης Γεώργιος Επίκ. Καθηγητής
gchalamandar@aueb.gr
210 8203392
Αναγνωστοπούλου Σεραΐνα Επίκ. Καθηγήτρια
sanagnosto@aueb.gr
210 8203442
Δεμοιράκος Ευθύμιος Επίκ. Καθηγητής
demirakos@aueb.gr
210 8203 442
Ρομπόλης Λεωνίδας Επίκ. Καθηγητής
rompolis@aueb.gr
210 8203 413
Μπεκίρος Στέλιος Επικ. Καθηγητής
bekiros@aueb.gr
210 8203 453