Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
QS University and Masters Rankings

Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης της QS κατατάσσουν το ΟΠΑ στην 293η θέση παγκοσμίως στο

αντικείμενο των Κοινωνικών Επιστημών για το 2018. Επίσης σύμφωνα με τους ίδιους πίνακες κατάταξης το ΟΠΑ κατατάχθηκε στις θέσεις 151-200 στο πεδίο της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, στις θέσεις 151-200 στα πεδία Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικής Επιστήμης και τέλος, στις θέσεις 301-350 στο πεδίο Επιστήμες της Πληροφορικής. Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του ΟΠΑ κατατάσσεται στη θέση 95 παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο Finance  σύμφωνα με τα QS Masters Rankings 2019.

 Περισσότερες πληροφορίες στη διευθύνση

https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/finance/2019   

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 9/1/2019 4:51:12 μμ