Σάββατο 20 Απριλίου 2019



















warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
5 Διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος ΛΟΧΡΗ μεταξύ των υποτρόφων του ΙΚΥ

Δελτίο Τύπου

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει ότι πέντε (5) διδακτορικοί φοιτητές του πέτυχαν στο διαγωνισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος.  Οι υποτροφίες αφορούσαν σε πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον επιστημονικό κλάδο «Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες» του επιστημονικού τομέα «Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών  Επιστημών».

 

Οι υπότροφοι είναι οι εξής:

 

 

Ονοματεπώνυμο Υποψ. Διδάκτορα

Επιβλέπων Καθηγητής

Κατάταξη σε σύνολο 73 επιτυχόντων του κλάδου

Κατσαφάδος Απόστολος

Λελεδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

4ος

Αλεξίου Λυκούργος

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επίκ. Καθηγητής

43ος

Χλωμού Γρηγορία

Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επίκ. Καθηγητής

47η

Μπαλλής Αντώνιος

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

50ος

Λιώση Κωνσταντίνα

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής

63η

 

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 18/9/2018 4:28:31 μμ

attachementAttachement