Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-19
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 εβδομάδες)  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9/2018
ΛΗΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4ης & 8ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9/2018
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 9/10/2018
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * 7/12/2018
2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/1/2019
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2/2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * 22/2/2019
3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΠΑΣΧΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5/2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * 10/5/2019
4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/2019
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7/2019
* ενδεικτική ημερομηνία. Η εξεταστική μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 16/7/2018 4:21:06 μμ

attachementAttachement