Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
ACCA Accelarate presentation_5_3_2018

Οn Monday 5th March, Athens University of Economics and Business will be welcoming a representative from the ACCA who will be conducting a presentation especially for MSc Accounting and Finance students. We have partnered with ACCA to offer students from Athens University of Economics and Business an exclusive opportunity to become part of the ACCA ‘Accelerate programme’. The programme gives students of accredited accounting and finance programmes an early start to a successful career. Some of the benefits of the programme include:

  • Access to the ACCA global job board with over 70,000 live jobs around the world
  • Opportunity to apply for the ACCA Internship initiative in Greece
  • Helping students get ready for the world of work, with relevant interview tips, CV advice and networking help
  • Supporting students through their studies with exam tips and technical articles
  • Access to ACCA’s Education Hub
  • A bursary of up to 1000 euros towards your ACCA studies

Students will have the opportunity to ask questions and gain a strong insight into their options around furthering their skills via the ACCA qualification.

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 5/3/2018 11:20:58 πμ