Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Γραφείο Διασύνδεσης, αναπόσπαστο τμήμα της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, συμβουλεύει και καθοδηγεί τους φοιτητές – αποφοίτους του ΟΠΑ με στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο εργασιακό τους μέλλον. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης είναι οι εξής:

• Σύντομες ατομικές συναντήσεις για διάφορα θέματα που αφορούν τους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ και την αγορά εργασίας όπως ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης, πληροφόρηση για συγκεκριμένες αγγελίες εργασίας κτλ.

• Συμβουλευτικές ατομικές συναντήσεις με αντικείμενο τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται από τους ίδιους τους φοιτητές / αποφοίτους (συμβουλευτική σταδιοδρομίας, πλάνο καριέρας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για την διαδικασία της συνέντευξης επιλογής, πρόσβαση και τεχνικές αναζήτησης στην αγορά εργασίας, επίλυση επαγγελματικών διλημμάτων / μέθοδοι επίλυσης και λήψης αποφάσεων, διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών προτιμήσεων κτλ.)

• Διεξαγωγή κύκλου εργαστήριων στο πλαίσιο συμβουλευτικών ομαδικών συναντήσεων σε ομάδες με μικρό αριθμό συμμετεχόντων με αντικείμενο την στρατηγική καριέρας καθώς και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και με συγκεκριμένη θεματολογία (ενδεικτικά: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή, Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού, Ενίσχυση Αυτογνωσίας και Λήψη Αποφάσεων, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, stress & time management, τακτικές αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό κτλ.).

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11.00-16.00 Π.Μ. ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 45’) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15’) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας , 104 34 Αθήνα. Tηλ: 210 8203 819, 8203 825
13, Elpidos Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 819, 8203 825
E-mail: career@aueb.gr / www.career.aueb.gr

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 12/1/2018 1:31:00 μμ