Δευτέρα 27 Μαΐου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
16o Ετήσιο Συνέδριο HFAA - Δελτίο τύπου

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2017

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), συνδιοργανώνουν το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (www.hfaa.gr) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2017. Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:30, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "Hilton", Αθήνα. Το θέμα του Συνεδρίου είναι:

 

«Εκπαίδευση - Ναυτιλία - Τουρισμός: Πυλώνες Ανάπτυξης»

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει ερευνητικό πεδίο ανταλλαγής νέων ιδεών και απόψεων μεταξύ Ελλήνων Επιστημόνων και Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.  Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Ελεγκτικής και Οικονομικών Επιστημών. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 300 ερευνητές,  Καθηγητές Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Ειδικών Θεμάτων Χρηματαγοράς, Παραγώγων, Μέτρησης Αποδοτικότητας, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών, Χρηματοοικονομικής Δυσχέρειας, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής, Ειδικών Θεμάτων Λογιστικής, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ελεγκτικής, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Χρηματοοικονομικής Απόδοσης και Αποτίμησης καθώς και Σύγχρονων Θεμάτων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη.

 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σαντορίνη 4-5-6 του Ξενοδοχείου "Hilton", συζήτηση με θέμα: «Improving Research in Accounting and Finance», με ομιλητές τους κ.κ. Anastasios Malliaris Professor, Loyola University of Chicago, USA, Παναγιώτη Θεοδοσίου Καθηγητή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Manthos Delis Professor, University of Montpellier, France και Dimitrios Gounopoulos Professor, University of Bath, UK

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 14/12/2017 1:23:32 μμ