Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
McKinsey & Company is looking for exceptional students and graduates from AUEB
McKinsey & Company, Greece is looking for exceptional students and recent graduates from AUEB, to work as consultants on the world's most exciting challenges!

We are happy to invite you at our company presentation, taking place on Thursday, December 7, 2017 at 4pm at a location near campus. During the event you will have the chance to:
- Find out more about McKinsey & management consulting
- Learn about the opportunities we offer & our selection process
- Share your thoughts and insights with our consultants
- Provide us with your CV in English & start the recruiting process immediately!

You may reserve a seat for our presentation through www.mckinsey.com/aueb2017, by December 5, 2017!
Should you need any additional information please contact us at greece_recruiting@mckinsey.com
https://mckinsey.secure.force.com/Event/careers/McKinseyandCompany_Greece_meets_AUEB_0976 
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 30/11/2017 3:19:34 μμ