Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017OPEN DAY- Ανοικτή Ημέρα Πληροφόρησης ΠΜΣ
Η Ανοικτή Ημέρα Πληροφόρησης του ΠΜΣ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 5/4/2016 και ώρα 18.30 στην αίθουσα 609. Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο για περαιτέρω ενημέρωση. Δηλώσεις συμμετοχής στο master.accfin@aueb.gr 
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 22/3/2017 4:50:16 μμ

attachementAttachement