Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
Υποτροφίες Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

 

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

www.ipep-gr.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ  7.4.2017

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 28/2/2017 4:03:17 μμ