Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

προκηρυξη νεων θεσεων /ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟ έτοσ 2017-18

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 Ø Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017.

Ø Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017.

Ø Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 3ου κύκλου είναι η Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

 

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 29/12/2016 1:17:08 μμ

attachementAttachement