Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
 • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
 • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Απαλλαγές του ΠΜΣ από το ICAEW

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική ότι το πρόγραμμα σπουδών αξιολογήθηκε από το φορέα ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England & Wales) και έλαβε τις ακόλουθες απαλλαγές σε επιμέρους ενότητες:

 

SubjectQualifiers and criteria
Accounting

A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below:

 • Financial Accounting 1
 • OR
 • Introduction to Accounting
 • Financial Accounting
Assurance

A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below:

 • Auditing
 • Accounting Information systems and internal control
Business and Finance

Overall degree award of 6.0 GPA or above

Financial Management

A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below:

 • Corporate Finance
 • Financial Derivatives: Accounting and Valuation
 • OR
 • Corporate Finance
 • Financial Derivatives
Management Information

A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below:

 • Cost Accounting
 • Management Accounting

Οι απαλλαγές αφορούν όλους τους παλαιούς και πιο πρόσφατους αποφοίτους του ΠΜΣ.
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://apps.icaew.com/cpldirectory/

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 2/9/2016 1:09:59 μμ