Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
Υποτροφίες Αφων Μπακαλά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ

 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ προκηρύσσει «διαγωνισμό» για τη χορήγηση υποτροφιών, για το ακαδ.έτος 2016-2017, σε Αρκάδες απόρους σπουδαστές, εξ’ ων είκοσι (20) για σπουδές στο εσωτερικό και δέκα (10) για σπουδές στο εξωτερικό.

 Πληροφορίες στα γραφεία του Ιδρύματος, Πανεπιστημίου 20 Αθήνα, 1ος όροφος,  τηλ. 210-3635158, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00 ή μέσω  διαδικτύου στη διεύθυνση  info@bakalas-foundation.gr .

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 4/5/2016 μέχρι και 26/5/2016.


ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 11/4/2016 12:36:02 μμ