Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Χρήσιμες πληροφορίες για υποτροφίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο
Στο Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (και στη διεύθυνση http://aislab.aueb.gr/Research.aspx ) μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές χρήσιμες πληροφορίες για φορείς που δίνουν υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: