Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών
Χρήσιμες πληροφορίες για υποτροφίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο
Στο Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (και στη διεύθυνση http://aislab.aueb.gr/Research.aspx ) μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές χρήσιμες πληροφορίες για φορείς που δίνουν υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: