Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017Χρήσιμες πληροφορίες για υποτροφίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο
Στο Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (και στη διεύθυνση http://aislab.aueb.gr/Research.aspx ) μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές χρήσιμες πληροφορίες για φορείς που δίνουν υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: