Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Ωράριο λειτουργίας Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Το νέο ωράριο ισχύει από 13/2/2013:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 10.30-18.00

Τετάρτη και Παρασκευή 12.00-19.30

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 18/7/2016 4:55:27 μμ