Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
6 New Job Openings_1_6_2011

derivatives.gr & Financial-Academy.eu

on behalf of their clients

(multinational companies) announce

6 Job Openings.

Senior Solution Analyst (based in Athens) (Code: Solution)

The role:

• Develop robust analytical solutions for diverse clients, primarily in the financial sector – this includes the development of statistical models and ad hoc data analysis;

• Work with client personnel and other departments within the company to understand requirements, interpret data and resolve queries;

• Communicate effectively with Project Managers and local consultants regarding the delivery of results, enabling them to manage client expectations;

• Question results through applied intelligence and interpret into conclusions and recommendations for clients.

• Extract, formulate and manipulate data to create the structured samples necessary to carry out data analysis/scorecard development;

• Follow established quality procedures utilizing both in-house and third party software;

• Plan, organize and complete own workload in order to meet project commitments within agreed timescales;

• Share information across the ‘analytics community’ within the company, working together to achieve results;

• Mentoring analysts in the team;

• Limited travel outside Greece may be necessary for some projects.

The successful candidate will have:

· Very well knowledge on Retail Banking Issues

· Prior Experience with PD, EAD or LGD models

·Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ

 • Ενημερωτικός Οδηγός ΟΠΑ 2016
 • Video_Παρουσίαση Προγράμματος
 • Αίτηση για λήψη πιστοποιητικού
 • Φόρμα Συστατικής Επιστολής (προαιρετική)
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις Φοιτητών ΠΜΣ
 • Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ
 • Αίτηση Υποψηφιότητας PhD
 • Κανονισμός Λειτουργίας Διδακτορικού Διπλώματος
 • Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ_εισακτέοι 2017-18
 • Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
 • Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Full time
 • Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Part time
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη ΠΜΣ_Κατάλογος Βιβλίων
 • Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί
 • Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών που έχουν εκπονηθεί
 •